Telefon SFO:
1 trinn 33 41 41 11
2 trinn 33 41 41 12
3 trinn 33 41 41 13
4 trinn + når alle er ute 90 93 33 12

Åpningstid:
Skolen: kl. 07:30 til 15.30
SFO: kl. 07:15 til 16:30